Khoan đục bê tông 4- 32DFR GBH BOSCH 36-028

10.260.000₫ 12.312.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...
Nội dung sản phẩm đang được cập nhật ...
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây