Bình cầu đáy tròn 250ml PYREX 33-051

412.000₫ 494.400₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...
Nội dung sản phẩm đang được cập nhật ...
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây