Bình tạo bọt - hút bụi

Bình tạo bọt inox 30-048

1.960.000₫ 2.352.000₫

Bình tạo bọt đỏ 30-004

1.218.000₫ 1.461.600₫