• Khoan động lực 13RE GSB BOSCH 36-004 Khuyến mại
  • Khoan động lực 13RE GSB BOSCH 36-004

   Khoan động lực 13RE GSB BOSCH 36-004

   2.066.400₫ 1.722.000₫
  • Khoan động lực 13RE GSB BOSCH 36-004 Khuyến mại
  • Khoan động lực 13RE GSB BOSCH 36-004

   Khoan động lực 13RE GSB BOSCH 36-004

   2.066.400₫ 1.722.000₫
  • Khoan 2- 18RE BOSCH 36-005 Khuyến mại
  • Khoan 2- 18RE BOSCH 36-005

   Khoan 2- 18RE BOSCH 36-005

   2.906.400₫ 2.422.000₫
  • Khoan 2- 22E BOSCH 36-006 Khuyến mại
  • Khoan 2- 22E BOSCH 36-006

   Khoan 2- 22E BOSCH 36-006

   3.864.000₫ 3.220.000₫
  • Khoan 2- 22RE BOSCH 36-007 Khuyến mại
  • Khoan 2- 22RE BOSCH 36-007

   Khoan 2- 22RE BOSCH 36-007

   4.166.400₫ 3.472.000₫
  • Khoan 2- 26DE BOSCH 36-008 Khuyến mại
  • Khoan 2- 26DE BOSCH 36-008

   Khoan 2- 26DE BOSCH 36-008

   5.376.000₫ 4.480.000₫
  • Khoan 2- 26E BOSCH 36-009 Khuyến mại
  • Khoan 2- 26E BOSCH 36-009

   Khoan 2- 26E BOSCH 36-009

   5.191.200₫ 4.326.000₫
  • Khoan 2- 26RE BOSCH 36-010 Khuyến mại
  • Khoan 2- 26RE BOSCH 36-010

   Khoan 2- 26RE BOSCH 36-010

   5.359.200₫ 4.466.000₫
  • Khoan 2- 26DRE GBH BOSCH 36-018 Khuyến mại
  • Khoan 2- 26DRE GBH BOSCH 36-018

   Khoan 2- 26DRE GBH BOSCH 36-018

   5.598.000₫ 4.665.000₫
  • Đầu khoan măng ranh kẹp BOSCH 36-022 Khuyến mại
  • Đầu khoan măng ranh kẹp BOSCH 36-022

   Đầu khoan măng ranh kẹp BOSCH 36-022

   210.000₫ 175.000₫
  • Khoan đục bê tông 3- 28DRE GBH BOSCH 36-027 Khuyến mại
  • Khoan đục bê tông 3- 28DRE GBH BOSCH 36-027

   Khoan đục bê tông 3- 28DRE GBH BOSCH 36-027

   8.786.400₫ 7.322.000₫
  • Khoan đục bê tông 4- 32DFR GBH BOSCH 36-028 Khuyến mại
  • Khoan đục bê tông 4- 32DFR GBH BOSCH 36-028

   Khoan đục bê tông 4- 32DFR GBH BOSCH 36-028

   12.312.000₫ 10.260.000₫