Tất cả sản phẩm

Khoan bàn 20kg 13mm QS 36-001

1.372.000₫ 1.646.400₫

Khoan bàn 31Kg 16mm QS 36-002

2.310.000₫ 2.772.000₫

Khoan bàn 54kg 16mm QS 36-003

3.640.000₫ 4.368.000₫

Khoan động lực 13RE GSB BOSCH 36-004

1.722.000₫ 2.066.400₫

Khoan động lực 13RE GSB BOSCH 36-004

1.722.000₫ 2.066.400₫

Khoan 2- 18RE BOSCH 36-005

2.422.000₫ 2.906.400₫

Khoan 2- 22E BOSCH 36-006

3.220.000₫ 3.864.000₫

Khoan 2- 22RE BOSCH 36-007

3.472.000₫ 4.166.400₫

Khoan 2- 26DE BOSCH 36-008

4.480.000₫ 5.376.000₫

Khoan 2- 26E BOSCH 36-009

4.326.000₫ 5.191.200₫

Khoan 2- 26RE BOSCH 36-010

4.466.000₫ 5.359.200₫