Dụng cụ điện

Các dụng cụ điện bao gồm: Khoan điện, Máy mài, Máy cắt, Máy thổi bụi.......

  • Bộ khoan động lực 13mm GSB550 BOSCH 36-086 Khuyến mại
  • Bộ khoan động lực 13mm GSB550 BOSCH 36-086

   Bộ khoan động lực 13mm GSB550 BOSCH 36-086

   1.518.000₫ 1.265.000₫
  • Bộ khoan động lực 13mm GSB1300 BOSCH 36-079 Khuyến mại
  • Bộ khoan động lực 13mm GSB1300 BOSCH 36-079

   Bộ khoan động lực 13mm GSB1300 BOSCH 36-079

   1.780.800₫ 1.484.000₫
  • Khoan động lực 10RE GBM MALAYSIA BOSCH 36-016 Khuyến mại
  • Khoan động lực 10RE GBM MALAYSIA BOSCH 36-016

   Khoan động lực 10RE GBM MALAYSIA BOSCH 36-016

   1.302.000₫ 1.085.000₫
  • Khoan động lực 10mm GBM350 BOSCH 36-077 Khuyến mại
  • Khoan động lực 10mm GBM350 BOSCH 36-077

   Khoan động lực 10mm GBM350 BOSCH 36-077

   964.800₫ 804.000₫
  • Khoan động lực 10mm GBM320 BOSCH 36-078 Khuyến mại
  • Khoan động lực 10mm GBM320 BOSCH 36-078

   Khoan động lực 10mm GBM320 BOSCH 36-078

   820.800₫ 684.000₫
  • Máy mài GWS 7-100 BOSCH 40-139 Khuyến mại
  • Máy mài GWS 7-100 BOSCH 40-139

   Máy mài GWS 7-100 BOSCH 40-139

   1.320.000₫ 1.100.000₫
  • Máy mài góc 125mm GWS8-125C BOSCH 40-054 Khuyến mại
  • Máy mài góc 125mm GWS8-125C BOSCH 40-054

   Máy mài góc 125mm GWS8-125C BOSCH 40-054

   1.620.000₫ 1.350.000₫
  • Máy mài góc 125mm 1050w CASAR 40-037 Khuyến mại
  • Máy mài góc 125mm 1050w CASAR 40-037

   Máy mài góc 125mm 1050w CASAR 40-037

   912.000₫ 760.000₫
  • Máy mài góc 100mm Bos.TQ 40-033 Khuyến mại
  • Máy mài góc 100mm Bos.TQ 40-033

   Máy mài góc 100mm Bos.TQ 40-033

   470.400₫ 392.000₫
  • Máy mài góc 125mm 9015B MAKITA 40-030 Khuyến mại
  • Máy mài góc 125mm 9015B MAKITA 40-030

   Máy mài góc 125mm 9015B MAKITA 40-030

   5.175.600₫ 4.313.000₫
  • Máy mài 2 đá 8 inch Ø200 DLOAN 40-012 Khuyến mại
  • Máy mài 2 đá 8 inch Ø200 DLOAN 40-012

   Máy mài 2 đá 8 inch Ø200 DLOAN 40-012

   1.243.200₫ 1.036.000₫
  • Máy mài 2 đá 6 inch Ø150 QS 40-009 Khuyến mại
  • Máy mài 2 đá 6 inch Ø150 QS 40-009

   Máy mài 2 đá 6 inch Ø150 QS 40-009

   688.800₫ 574.000₫