Dụng cụ rửa xe
  • Cuộn dây 5M rửa xe cao áp HW102 MAKITA 31-225
  • Cuộn dây 5M rửa xe cao áp HW102 MAKITA 31-225

   Cuộn dây 5M rửa xe cao áp HW102 MAKITA 31-225

   500.000₫ 428.000₫
  • Can 20L bọt tuyết rửa xe TQ 07-054
  • Can 20L bọt tuyết rửa xe TQ 07-054

   Can 20L bọt tuyết rửa xe TQ 07-054

   470.400₫ 392.000₫
  • Can 20L bọt tuyết rửa xe VN 07-053
  • Can 20L bọt tuyết rửa xe VN 07-053

   Can 20L bọt tuyết rửa xe VN 07-053

   302.400₫ 252.000₫
  • Máy phun rửa K5 KARCHER 30-109
  • Máy phun rửa K5 KARCHER 30-109

   Máy phun rửa K5 KARCHER 30-109

   0₫
  • Máy phun rửa K2160 TST KRANZLE 30-108
  • Máy phun rửa K2160 TST KRANZLE 30-108

   Máy phun rửa K2160 TST KRANZLE 30-108

   0₫
  • Máy phun rửa cao áp 3KW J3000 JETTA 30-104
  • Máy phun rửa cao áp 3KW J3000 JETTA 30-104

   Máy phun rửa cao áp 3KW J3000 JETTA 30-104

   0₫
  • Máy phun rửa cao áp 5.5KW 380V 3600PSI TX55 NAKAWA 30-102
  • Máy phun rửa cao áp 5.5KW 380V 3600PSI TX55 NAKAWA 30-102

   Máy phun rửa cao áp 5.5KW 380V 3600PSI TX55 NAKAWA 30-102

   0₫
  • Máy phun rửa cao áp 4KW 380V 2900PSI TX40 NAKAWA 30-101
  • Máy phun rửa cao áp 4KW 380V 2900PSI TX40 NAKAWA 30-101

   Máy phun rửa cao áp 4KW 380V 2900PSI TX40 NAKAWA 30-101

   0₫
  • Máy phun rửa cao áp 3KW 1850PSI TX30 NAKAWA 30-100
  • Máy phun rửa cao áp 3KW 1850PSI TX30 NAKAWA 30-100

   Máy phun rửa cao áp 3KW 1850PSI TX30 NAKAWA 30-100

   0₫