• Khoan bàn 20kg 13mm QS 36-001 Khuyến mại
  • Khoan bàn 20kg 13mm QS 36-001

   Khoan bàn 20kg 13mm QS 36-001

   1.646.400₫ 1.372.000₫
  • Khoan bàn 31Kg 16mm QS 36-002 Khuyến mại
  • Khoan bàn 31Kg 16mm QS 36-002

   Khoan bàn 31Kg 16mm QS 36-002

   2.772.000₫ 2.310.000₫
  • Khoan bàn 54kg 16mm QS 36-003 Khuyến mại
  • Khoan bàn 54kg 16mm QS 36-003

   Khoan bàn 54kg 16mm QS 36-003

   4.368.000₫ 3.640.000₫
  • Khoan động lực 13RE GSB BOSCH 36-004 Khuyến mại
  • Khoan động lực 13RE GSB BOSCH 36-004

   Khoan động lực 13RE GSB BOSCH 36-004

   2.066.400₫ 1.722.000₫
  • Khoan động lực 13RE GSB BOSCH 36-004 Khuyến mại
  • Khoan động lực 13RE GSB BOSCH 36-004

   Khoan động lực 13RE GSB BOSCH 36-004

   2.066.400₫ 1.722.000₫
  • Khoan 2- 18RE BOSCH 36-005 Khuyến mại
  • Khoan 2- 18RE BOSCH 36-005

   Khoan 2- 18RE BOSCH 36-005

   2.906.400₫ 2.422.000₫
  • Khoan 2- 22E BOSCH 36-006 Khuyến mại
  • Khoan 2- 22E BOSCH 36-006

   Khoan 2- 22E BOSCH 36-006

   3.864.000₫ 3.220.000₫
  • Khoan 2- 22RE BOSCH 36-007 Khuyến mại
  • Khoan 2- 22RE BOSCH 36-007

   Khoan 2- 22RE BOSCH 36-007

   4.166.400₫ 3.472.000₫
  • Khoan 2- 26DE BOSCH 36-008 Khuyến mại
  • Khoan 2- 26DE BOSCH 36-008

   Khoan 2- 26DE BOSCH 36-008

   5.376.000₫ 4.480.000₫
  • Khoan 2- 26E BOSCH 36-009 Khuyến mại
  • Khoan 2- 26E BOSCH 36-009

   Khoan 2- 26E BOSCH 36-009

   5.191.200₫ 4.326.000₫
  • Khoan 2- 26RE BOSCH 36-010 Khuyến mại
  • Khoan 2- 26RE BOSCH 36-010

   Khoan 2- 26RE BOSCH 36-010

   5.359.200₫ 4.466.000₫
  • Khoan động lực 13mm HP1630 MAKITA 36-011 Khuyến mại
  • Khoan động lực 13mm HP1630 MAKITA 36-011

   Khoan động lực 13mm HP1630 MAKITA 36-011

   1.714.800₫ 1.429.000₫