• Khoan động lực 13mm HP2050 MAKITA 36-053
  • Khoan động lực 13mm HP2050 MAKITA 36-053

   Khoan động lực 13mm HP2050 MAKITA 36-053

   3.000.000₫ 2.744.000₫
  • Khoan động lực GBM 13RE BOSCH 36-065
  • Khoan động lực GBM 13RE BOSCH 36-065

   Khoan động lực GBM 13RE BOSCH 36-065

   1.750.000₫ 1.666.000₫
  • Khoan động lực GBM 10RE BOSCH 36-051
  • Khoan động lực GBM 10RE BOSCH 36-051

   Khoan động lực GBM 10RE BOSCH 36-051

   1.200.000₫ 1.064.000₫
  • Khoan động lực 6mm GBM 6RE CHINA BOSCH 36-046
  • Khoan động lực 6mm GBM 6RE CHINA BOSCH 36-046

   Khoan động lực 6mm GBM 6RE CHINA BOSCH 36-046

   900.000₫ 868.000₫
  • Khoan động lực 6mm GBM 6RE MALAYSIA BOSCH 36-045
  • Khoan động lực 6mm GBM 6RE MALAYSIA BOSCH 36-045

   Khoan động lực 6mm GBM 6RE MALAYSIA BOSCH 36-045

   1.300.000₫ 1.207.000₫
  • Bộ khoan động lực 13mm GSB 1300 BOSCH 36-044
  • Bộ khoan động lực 13mm GSB 1300 BOSCH 36-044

   Bộ khoan động lực 13mm GSB 1300 BOSCH 36-044

   1.600.000₫ 1.484.000₫
  • Khoan động lực 10mm GBM 320 BOSCH 36-043
  • Khoan động lực 10mm GBM 320 BOSCH 36-043

   Khoan động lực 10mm GBM 320 BOSCH 36-043

   800.000₫ 724.000₫
  • Khoan động lực 10mm GBM 350 BOSCH 36-042
  • Khoan động lực 10mm GBM 350 BOSCH 36-042

   Khoan động lực 10mm GBM 350 BOSCH 36-042

   990.000₫ 852.000₫
  • Bộ khoan động lực 13mm GSB550 BOSCH 36-028
  • Bộ khoan động lực 13mm GSB550 BOSCH 36-028

   Bộ khoan động lực 13mm GSB550 BOSCH 36-028

   1.550.000₫ 1.483.000₫