• Khoan đục bê tông 2-28DV GBH BOSCH 36-031 Khuyến mại
  • Khoan đục bê tông 2-28DV GBH BOSCH 36-031

   Khoan đục bê tông 2-28DV GBH BOSCH 36-031

   7.106.400₫ 5.922.000₫
  • Khoan GHB 2-26DRE BOSCH 36-018 Khuyến mại
  • Khoan GHB 2-26DRE BOSCH 36-018

   Khoan GHB 2-26DRE BOSCH 36-018

   5.598.000₫ 4.665.000₫
  • Khoan Đục Bê Tông hm0810ta MAKITA 36-015
  • Khoan Đục Bê Tông hm0810ta MAKITA 36-015

   Khoan Đục Bê Tông hm0810ta MAKITA 36-015

   0₫
  • Khoan bê tông 2-26RE BOSCH 36-010
  • Khoan bê tông 2-26RE BOSCH 36-010

   Khoan bê tông 2-26RE BOSCH 36-010

   0₫
  • Khoan bê tông 2-26E BOSCH 36-009
  • Khoan bê tông 2-26E BOSCH 36-009

   Khoan bê tông 2-26E BOSCH 36-009

   0₫
  • Khoan 2-26DE BOSCH 36-008
  • Khoan 2-26DE BOSCH 36-008

   Khoan 2-26DE BOSCH 36-008

   0₫
  • Khoan bê tông 2-22RE BOSCH 36-007
  • Khoan bê tông 2-22RE BOSCH 36-007

   Khoan bê tông 2-22RE BOSCH 36-007

   0₫
  • Khoan bê tông 2-22E BOSCH 36-006
  • Khoan bê tông 2-22E BOSCH 36-006

   Khoan bê tông 2-22E BOSCH 36-006

   0₫
  • Khoan 2-18RE BOSCH 36-005 Khuyến mại
  • Khoan 2-18RE BOSCH 36-005

   Khoan 2-18RE BOSCH 36-005

   2.918.400₫ 2.432.000₫