Kìm cắt 4 đen GE995-204 GESTAR 38-221

99.000₫ 118.800₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...
Nội dung sản phẩm đang được cập nhật ...
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây