Kìm

Kìm tuốt dây 4 TAKAYO 38-292

86.000₫ 103.200₫

Kìm siết đai sắt 19mm TQ 38-289

931.000₫ 1.117.200₫

Kìm ép cos 16 BOSI 38-285

266.000₫ 319.200₫

Kìm nước 36 BARKER 38-272

756.000₫ 907.200₫

Kìm cắt 3 đen HOBO 38-261

84.000₫ 100.800₫

Kìm điện 8 KEIBA 38-260

360.000₫ 432.000₫