• Kìm điện 8 trợ lực công nghiệp GE995-264 GESTAR 38-167 Khuyến mại
  • Kìm điện 8 trợ lực công nghiệp GE995-264 GESTAR 38-167

   Kìm điện 8 trợ lực công nghiệp GE995-264 GESTAR 38-167

   286.800₫ 239.000₫
  • Kìm rút đinh rivet đỏ GE894-309 GESTAR 38-294 Khuyến mại
  • Kìm rút đinh rivet đỏ GE894-309 GESTAR 38-294

   Kìm rút đinh rivet đỏ GE894-309 GESTAR 38-294

   204.000₫ 170.000₫
  • Kìm chết 10 mỏ cong GE914-010 GESTAR 38-293 Khuyến mại
  • Kìm chết 10 mỏ cong GE914-010 GESTAR 38-293

   Kìm chết 10 mỏ cong GE914-010 GESTAR 38-293

   282.000₫ 235.000₫
  • Kìm tuốt dây 4 TAKAYO 38-292 Khuyến mại
  • Kìm tuốt dây 4 TAKAYO 38-292

   Kìm tuốt dây 4 TAKAYO 38-292

   103.200₫ 86.000₫
  • Kìm chết 10 inch SRT BARKER 38-290 Khuyến mại
  • Kìm chết 10 inch SRT BARKER 38-290

   Kìm chết 10 inch SRT BARKER 38-290

   158.400₫ 132.000₫
  • Kìm siết đai sắt 19mm TQ 38-289 Khuyến mại
  • Kìm siết đai sắt 19mm TQ 38-289

   Kìm siết đai sắt 19mm TQ 38-289

   1.117.200₫ 931.000₫
  • Kìm ép cos 16 BOSI 38-285 Khuyến mại
  • Kìm ép cos 16 BOSI 38-285

   Kìm ép cos 16 BOSI 38-285

   319.200₫ 266.000₫
  • Kìm bấm lỗ thắt lưng BARKER 38-283 Khuyến mại
  • Kìm bấm lỗ thắt lưng BARKER 38-283

   Kìm bấm lỗ thắt lưng BARKER 38-283

   115.200₫ 96.000₫
  • Kìm nước 36 BARKER 38-272 Khuyến mại
  • Kìm nước 36 BARKER 38-272

   Kìm nước 36 BARKER 38-272

   907.200₫ 756.000₫
  • Kìm mỏ quạ 10 inch BARKER 38-271 Khuyến mại
  • Kìm mỏ quạ 10 inch BARKER 38-271

   Kìm mỏ quạ 10 inch BARKER 38-271

   132.000₫ 110.000₫
  • Kìm cắt 3 đen HOBO 38-261 Khuyến mại
  • Kìm cắt 3 đen HOBO 38-261

   Kìm cắt 3 đen HOBO 38-261

   100.800₫ 84.000₫
  • Kìm điện 8 KEIBA 38-260 Khuyến mại
  • Kìm điện 8 KEIBA 38-260

   Kìm điện 8 KEIBA 38-260

   432.000₫ 360.000₫