• Kìm điện 9 cán vàng GE995-309 GESTAR 38-254
  • Kìm điện 9 cán vàng GE995-309 GESTAR 38-254

   Kìm điện 9 cán vàng GE995-309 GESTAR 38-254

   120.000₫
  • Kìm chết dây xích 6655-09 Kingtony 38-151
  • Kìm chết dây xích 6655-09 Kingtony 38-151

   Kìm chết dây xích 6655-09 Kingtony 38-151

   300.000₫ 287.000₫
  • Kìm mỏ quạ 10 inch 6516-10 Kingtony 38-118
  • Kìm mỏ quạ 10 inch 6516-10 Kingtony 38-118

   Kìm mỏ quạ 10 inch 6516-10 Kingtony 38-118

   300.000₫ 276.000₫
  • Kìm chết 10 inch mỏ cong 6011-10R3 KTN 38-020
  • Kìm chết 10 inch mỏ cong 6011-10R3 KTN 38-020

   Kìm chết 10 inch mỏ cong 6011-10R3 KTN 38-020

   250.000₫ 218.000₫
  • Kìm điện 8 trợ lực công nghiệp GE995-264 GESTAR 38-167
  • Kìm điện 8 trợ lực công nghiệp GE995-264 GESTAR 38-167

   Kìm điện 8 trợ lực công nghiệp GE995-264 GESTAR 38-167

   296.800₫ 239.000₫
  • Kìm rút đinh rivet đỏ GE894-309 GESTAR 38-294
  • Kìm rút đinh rivet đỏ GE894-309 GESTAR 38-294

   Kìm rút đinh rivet đỏ GE894-309 GESTAR 38-294

   204.000₫ 170.000₫
  • Kìm chết 10 mỏ cong GE914-010 GESTAR 38-293
  • Kìm chết 10 mỏ cong GE914-010 GESTAR 38-293

   Kìm chết 10 mỏ cong GE914-010 GESTAR 38-293

   282.000₫ 235.000₫
  • Kìm tuốt dây 4 TAKAYO 38-292
  • Kìm tuốt dây 4 TAKAYO 38-292

   Kìm tuốt dây 4 TAKAYO 38-292

   103.200₫ 86.000₫
  • Kìm chết 10 inch SRT BARKER 38-290
  • Kìm chết 10 inch SRT BARKER 38-290

   Kìm chết 10 inch SRT BARKER 38-290

   158.400₫ 132.000₫