• Bộ máy phun rửa PT48 mô tơ 2.2KW dây đồng 30-083
  • Bộ máy phun rửa PT48 mô tơ 2.2KW dây đồng 30-083

   Bộ máy phun rửa PT48 mô tơ 2.2KW dây đồng 30-083

   4.430.400₫ 3.712.000₫
  • Bộ máy phun rửa PT52 mô tơ 2.2KW dây đồng 30-076
  • Bộ máy phun rửa PT52 mô tơ 2.2KW dây đồng 30-076

   Bộ máy phun rửa PT52 mô tơ 2.2KW dây đồng 30-076

   4.456.800₫ 3.714.000₫
  • Bộ máy phun rửa PT58 mô tơ 3.5KW dây đồng 30-059
  • Bộ máy phun rửa PT58 mô tơ 3.5KW dây đồng 30-059

   Bộ máy phun rửa PT58 mô tơ 3.5KW dây đồng 30-059

   5.095.200₫ 4.246.000₫
  • Máy phun rửa chuyên dụng 7.5KW TQ 30-045
  • Máy phun rửa chuyên dụng 7.5KW TQ 30-045

   Máy phun rửa chuyên dụng 7.5KW TQ 30-045

   0₫
  • Máy phun rửa chuyên dụng 7.5KW FIREBIRD 30-044
  • Máy phun rửa chuyên dụng 7.5KW FIREBIRD 30-044

   Máy phun rửa chuyên dụng 7.5KW FIREBIRD 30-044

   0₫
  • Máy phun rửa chuyên dụng 5.5KW JETTA 30-043
  • Máy phun rửa chuyên dụng 5.5KW JETTA 30-043

   Máy phun rửa chuyên dụng 5.5KW JETTA 30-043

   0₫
  • Máy phun rửa chuyên dụng 5.5KW FIREBIRD 30-042
  • Máy phun rửa chuyên dụng 5.5KW FIREBIRD 30-042

   Máy phun rửa chuyên dụng 5.5KW FIREBIRD 30-042

   0₫
  • Đầu rửa PT48A NAKAWA 30-040
  • Đầu rửa PT48A NAKAWA 30-040

   Đầu rửa PT48A NAKAWA 30-040

   1.444.800₫ 1.204.000₫
  • Bộ máy phun rửa PT26 mô tơ 1.1KW dây đồng 30-034
  • Bộ máy phun rửa PT26 mô tơ 1.1KW dây đồng 30-034

   Bộ máy phun rửa PT26 mô tơ 1.1KW dây đồng 30-034

   3.531.600₫ 2.943.000₫