• Bộ máy phun rửa PT48A mô tơ 2.2KW dây đồng 30-083 Khuyến mại
  • Bộ máy phun rửa PT48A mô tơ 2.2KW dây đồng 30-083

   Bộ máy phun rửa PT48A mô tơ 2.2KW dây đồng 30-083

   4.430.400₫ 3.692.000₫
  • Bộ máy phun rửa PT52 mô tơ 2.2KW dây đồng 30-076 Khuyến mại
  • Bộ máy phun rửa PT52 mô tơ 2.2KW dây đồng 30-076

   Bộ máy phun rửa PT52 mô tơ 2.2KW dây đồng 30-076

   4.456.800₫ 3.714.000₫
  • Bộ máy phun rửa PT58 mô tơ 3.5KW dây đồng 30-059 Khuyến mại
  • Bộ máy phun rửa PT58 mô tơ 3.5KW dây đồng 30-059

   Bộ máy phun rửa PT58 mô tơ 3.5KW dây đồng 30-059

   5.095.200₫ 4.246.000₫
  • Máy phun rửa chuyên dụng 7.5KW TQ 30-045 Khuyến mại
  • Máy phun rửa chuyên dụng 7.5KW TQ 30-045

   Máy phun rửa chuyên dụng 7.5KW TQ 30-045

   36.960.000₫ 30.800.000₫
  • Máy phun rửa chuyên dụng 7.5KW FIREBIRD 30-044 Khuyến mại
  • Máy phun rửa chuyên dụng 7.5KW FIREBIRD 30-044

   Máy phun rửa chuyên dụng 7.5KW FIREBIRD 30-044

   45.360.000₫ 37.800.000₫
  • Máy phun rửa chuyên dụng 5.5KW JETTA 30-043 Khuyến mại
  • Máy phun rửa chuyên dụng 5.5KW JETTA 30-043

   Máy phun rửa chuyên dụng 5.5KW JETTA 30-043

   25.200.000₫ 21.000.000₫
  • Máy phun rửa chuyên dụng 5.5KW FIREBIRD 30-042 Khuyến mại
  • Máy phun rửa chuyên dụng 5.5KW FIREBIRD 30-042

   Máy phun rửa chuyên dụng 5.5KW FIREBIRD 30-042

   36.960.000₫ 30.800.000₫
  • Đầu rửa PT48A NAKAWA 30-040 Khuyến mại
  • Đầu rửa PT48A NAKAWA 30-040

   Đầu rửa PT48A NAKAWA 30-040

   1.444.800₫ 1.204.000₫
  • Bộ máy phun rửa PT26 mô tơ 1.1KW dây đồng 30-034 Khuyến mại
  • Bộ máy phun rửa PT26 mô tơ 1.1KW dây đồng 30-034

   Bộ máy phun rửa PT26 mô tơ 1.1KW dây đồng 30-034

   3.531.600₫ 2.943.000₫
  • Mô tơ điện 1.1KW sợi đồng 30-033 Khuyến mại
  • Mô tơ điện 1.1KW sợi đồng 30-033

   Mô tơ điện 1.1KW sợi đồng 30-033

   1.948.800₫ 1.624.000₫
  • Bộ máy phun rửa PT120 mô tơ 3.7KW 380V dây đồng 30-032 Khuyến mại
  • Bộ máy phun rửa PT120 mô tơ 3.7KW 380V dây đồng 30-032

   Bộ máy phun rửa PT120 mô tơ 3.7KW 380V dây đồng 30-032

   10.672.800₫ 8.894.000₫
  • Máy phun rửa 3100D 30-031 Khuyến mại
  • Máy phun rửa 3100D 30-031

   Máy phun rửa 3100D 30-031

   6.384.000₫ 5.320.000₫