Nối thẳng (lơ) 3/8 kép lệch 1/2 đồng VN 09-025

56.000₫ 67.200₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...
Nội dung sản phẩm đang được cập nhật ...
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây