Mũi vít 2 đầu 200mm (+) PH2 GE448-661 GESTAR 41-036

33.000 25.000

Compare

Product Description

Mũi vít 2 đầu 200mm (+) PH2 GE448-661 GESTAR 41-036

– Mã số: 449-162
– Qui cách: 50mmL
– Kích thước: PH2
– Vỉ 10 mũi
– Mũi vít hơi bake Gestar: 444-600(PH0X50mm), 444-601(PH1X50mm), 444-602(PH2X50mm), 444-603(PH3X50mm), 444-601(PH4X50mm)

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mũi vít 2 đầu 200mm (+) PH2 GE448-661 GESTAR 41-036”