Súng mở bulon 1/2 đen không khẩu GE771-813 GESTAR 44-199

3.879.000₫ 4.654.800₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...
  • Square Dive : 1/2"
  • Torque Range : 25-260 ft-lb
  • Max. Torque : 500 ft-lb
  • Free Speed : 12,000 RPM
  • Air Cons. : 6.2 cfm
  • Air Inlet : 1/4"
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây