Vam

Bộ căn song song VP-128A VERTEK 51-131

4.281.000₫ 5.137.200₫

Bộ kẹp phôi CK-18 VERTEK 51-130

4.651.000₫ 5.581.200₫

Bộ kẹp phôi CK-16 VERTEK 51-129

2.171.000₫ 2.605.200₫

Ụ chia độ CC-8 VERTEK 51-128

14.230.000₫ 17.076.000₫

Tay ép phốt ngắn VN 51-089

112.000₫ 134.400₫

Vam điện xe Dream VN 51-088

70.000₫ 84.000₫